Fåren

Sedan vi byggde nytt djurstall 2006 finns det en hel del djur här på Spjutsbygds Gård. Vår huvudverksamhet bygger på lammproduktion med lamning dec-feb och under april. Den tidiga lamningen är fokuserad på köttproduktion och den senare på pälsproduktion.

KRAV-certifierad uppfödning

Naturen och dess ekologi ligger oss varmt om hjärtat. Därför ser vi det som en självklarhet att ha en KRAV-certifierad produktion. Skillnaden jämfört med en konventionell produktion skiljer sig en hel del. Vi fokuserar på egenproducerat foder utan kemiska medel och lägger stor vikt vid grovfodret, du vet de stora vita balarna som är fulla med ensilage :). Ett bra och näringsrikt grovfoder gör att vi inte behöver använda kraftfoder i så stor utsträckning.

När fåren och lammen får mat skär vi sönder maten i lagom stora bitar (4-5 cm) och blandar i en stor mixervagn. Det gör att näringsinnehållet blir jämnt och det inte blir någon hetsätning bland djuren. Mixervagnen har flera fördelar. Vi kan göra det möjligt att hålla fåren med en jämn fodertillgång hela dygnet, dvs. de äter när de är hungriga istället för när bonden har tid. Vagnen gör det enklare för oss att ge fåren mat, arbetstiden och arbetsmiljön är väldigt viktig för att vi ska orka och hinna med att ge djuren omsorg de behöver.

Korsningar

Vi har ungefär 100 tackor som lammar i december til februari.

Det är en salig blandning mellan raserna, men med fokus på finull, dorset och texel. Tackan (dvs. lammens mamma) är oftast en korsning mellan finull och dorset medans baggen (lammens pappa) är ren texel, finull eller dorset. Tackorna som vi avlar på kommer från dorset- eller finullsbaggarna.

Anledningen till att vi korsar som vi gör är att för att vi ska få fram en så effektiv och bra produktion som möjligt. Varje ras har sin charm och sina fördelar. Finullstackor får väldigt många lamm och är bra mödrar. Dorset har den unika egenskapen att kunna komma i brunst när som helst under året. Texel är ett stor köttfår som ger väldigt fina slaktkroppar. Både dorset och texel är köttraser.

Gotlandsfår/Pälsfår

Pälsfår / Gotlandsfår

För att få fram fina fårskinn som passar utmärkt i hantverket och som hela skinnhar vi ca 25 st renrasiga pälsfår, eller gotlandsfår beroende på vem man frågar. Förutom härliga fårskinn får vi även smarrigt lammkött från lammen. Köttet är inte lika “biffigt” som köttraskorsningarna, men väldigt gott i smaken.

Pälsfåren är nog den fårrasen som har mest utpräglad personlighet, i alla fall de vi har kommit över. De kan få för sig hyss och är livliga små varelser. Mysigt!