Ketchup-effekten i lagården är nu över…

Nu har våren kommit till Spjutsbygds Gård. “Kethupeffekten” har stannat av i lagården och alla de 250-tal lammen har fullt upp med att leka och busa runt med varandra.  Tackorna försöker uppfostra sina och andras ungar.

Gräset gror för fullt i hagen och Lennarth har fullt sjå med att kolla stängsel och rätta till vart vildsvinen har bökat kring innan djuren släpps ut.

Hoppet om en sommar i år är helt infriat och ingenting kan få oss att tro något annat. Svårt att komma ihåg att denna vintern var den snörikaste på decennier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.