Ketchup-effekten i lagården är nu över…

Nu har våren kommit till Spjutsbygds Gård. “Kethupeffekten” har stannat av i lagården och alla de 250-tal lammen har fullt upp med att leka och busa runt med varandra.  Tackorna försöker uppfostra sina och andras ungar.

Gräset gror för fullt i hagen och Lennarth har fullt sjå med att kolla stängsel och rätta till vart vildsvinen har bökat kring innan djuren släpps ut.

Hoppet om en sommar i år är helt infriat och ingenting kan få oss att tro något annat. Svårt att komma ihåg att denna vintern var den snörikaste på decennier.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.